Logga transparent bakgrund större ruta till mobil_2

Arkitektur

En liten rubrik.

En

Arkitektur handlar om människor. Det är en inramning runt våra liv, platser där vi möts och interagerar. Rum, former, materialitet, ljus och skugga är några av elementen arkitekter arbetar med. Sättet som våra byggda omgivningar är utformade, både när det gäller detaljering och helhet, har en effekt på både våra sinnen och känslor. Ekenhill Arkitekter vill ta tillvara på denna möjlighet, att på ett positivt och ansvarsfullt sätt påverka hur vår byggda miljö är planerad och gestaltad. Oavsett skala och baserad på de unika förutsättningarna för varje projekt, eftersträvar vi att skapa byggnader och rum som berör och består.