Logga transparent bakgrund större ruta till mobil_2

Om oss

Anna Ekenhill

En liten rubrik.

Ekenhill Arkitekter arbetar med ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av privata bostäder såväl som andra typer av arkitektuppdrag i stor och liten skala.
 

Tillsammans med dig, vår uppdragsgivare, vill vi gärna ha en aktiv och nära dialog. Att vara lyhörd, öppen och ha inlevelse är viktigt  för oss. Förutom detta så behöver vi också mycket kreativitet och mod, för att utforska nya vägar och hela tiden försöka lösa en uppgift på allra bästa sätt.  Varje uppdrags förutsättningar och kontext är unik!

Vi har ett nära samarbete med andra arkitekter, inredare, landskapsarkitekter, ingenjörer, konstruktörer m.fl.

Anna Ekenhill har lång erfarenhet som arkitekt från olika arkitektkontor i Helsingborg och Oslo. Anna utvecklar med passion och mycket nyfikenhet idéer, koncept och design för både interiörer, byggnader och urbana miljöer. Hon vill inspirera dig, komma med idéer och tillsammans med dig se vilka möjligheter det finns i ditt projekt!